Forskningsstrategi for Kulturministeriets område

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-128-4
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-129-1
Antal sider: 90
Format: A4
Publikationstype: Strategi
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Der sker i disse år store ændringer inden for forskningens verden, hvor tendensen går i retning af større målretning af forskningsressourcerne, øget konkurrence og større fokus på forskningskvalitet og -resultater. Det er vigtigt at sikre, at forskningsinstitutionerne på Kulturministeriets område tager bestik af disse nye vilkår på forskningsområdet, sådan at institutionerne kan profilere sig og deltage i konkurrencen om forskningsressourcerne såvel nationalt som internationalt med det formål at styrke kulturforskningen.

Forskningsindsatsen på kulturområdet tager udgangspunkt i de mange institutioner under Kulturministeriet, der har forskning som en vigtig del af deres virksomhed. Det drejer sig om museer, biblioteker, arkiver samt en række uddannelsesinstitutioner. Forskningsaktiviteterne under Kulturministeriet spænder vidt fra sikring af kulturarven og indsamling og udbredelse af viden om denne og dens samspil med verden omkring os til udviklingen af arkitektur, design, musik osv..

PDF-version
HTML-version
Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-128-4
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-129-1
Antal sider: 90
Format: A4
Publikationstype: Strategi
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Der sker i disse år store ændringer inden for forskningens verden, hvor tendensen går i retning af større målretning af forskningsressourcerne, øget konkurrence og større fokus på forskningskvalitet og -resultater. Det er vigtigt at sikre, at forskningsinstitutionerne på Kulturministeriets område tager bestik af disse nye vilkår på forskningsområdet, sådan at institutionerne kan profilere sig og deltage i konkurrencen om forskningsressourcerne såvel nationalt som internationalt med det formål at styrke kulturforskningen.

Forskningsindsatsen på kulturområdet tager udgangspunkt i de mange institutioner under Kulturministeriet, der har forskning som en vigtig del af deres virksomhed. Det drejer sig om museer, biblioteker, arkiver samt en række uddannelsesinstitutioner. Forskningsaktiviteterne under Kulturministeriet spænder vidt fra sikring af kulturarven og indsamling og udbredelse af viden om denne og dens samspil med verden omkring os til udviklingen af arkitektur, design, musik osv..

PDF-version
HTML-version