Idræt for alle - baggrund og analyse

Forfatter: Breddeidrætsudvalget
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-125-3
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-128-4
Antal sider: 511
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Rigtig mange børn dyrker idræt, men mange falder fra, når de bliver teenagere. Og det er især et problem i storbyerne. Socialt udsatte grupper – som netop ville have særlig gavn af det - benytter kun i mindre omfang idrættens tilbud. Mange idrætshaller og andre faciliteter kunne udnyttes langt bedre.
 
Sådan lyder nogle af de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget har præsenteret i dag. Udvalget kommer med 42 forslag til at styrke befolkningens idræts- og motionsdeltagelse.
 
Breddeidrætsudvalgtes rapport giver et detaljeret billede af breddeidrættens vilkår herhjemme

Rapporten er udarbejdet med bistand fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Jonna Toft (Periskop) har udarbejdet de journalistiske casehistorier, der indgår i enkelte kapitler.

PDF-version
HTML-version