Idræt for alle - konklusioner og forslag

Forfatter: Breddeidrætsudvalget
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-123-9
Elektronisk ISBN: 987-87-7960-124-6
Antal sider: 62
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Breddeidrætsudvalgets rapport analyserer de aktuelle udfordringer for dansk breddeidræt - og kommer med 42 konkrete forslag til forbedringer på området. Breddeidrætsudvalget blev udpeget af kulturministeren i 2007 og har bestået af repræsentanter for idrættens organisationer, kommuner samt en række ministerier mv. Blandt breddeidrættens aktuelle udfordringer er, at udviklingen i befolkningens idrætsvaner – med bl.a. et stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere stiller nye krav til idrætsanlæggene. Samtidig er det en udfordring at sikre, at de eksisterende idrætsfaciliteter udnyttes fuldt ud. Det er også en udfordring, at en stor gruppe af børn og unge ikke dyrker nok idræt og motion. Især blandt piger i storbyområder ses en markant lav idrætsdeltagelse. Samtidig dyrker socialt udsatte grupper fortsat mindre idræt end resten af befolkningen. Udvalgets 42 konkrete forslag er adresseret til kommuner, idrætsforeninger og ministerier mv. og omhandler børn og unge, socialt udsatte og idrætssvage grupper, idrætsfaciliteter, idræt i planlægningen samt idræt på arbejdspladsen.

PDF-version