Komparativ analyse af eliteidrætsindsatsen i udvalgte lande

Forfatter: Rambøll
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 112
Publikationstype: Analyse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeriet har anmodet RAMBØLL om at udarbejde en analyse med følgende formål:

  1. At sammenligne udviklingen af den samlede eliteidrætsstøtte i relation til udvalgte effektmål.
  2. At sammenligne indsatsen (forskellige policy områder, som betinger succes i eliteidræt) for eliteidrætsgrene i et antal lande.
  3. At identificere forbedringsmuligheder i den danske indsats for at fremme eliteidræt på baggrund af den komparative undersøgelse. Herunder afdække spørgsmålet: Hvorfor placerer vi os godt i bestemte idrætsgrene, og hvad skal der til, for at Danmark opnår bedre resultater i eliteidræt.

Analysen er gennemført i følgende seks lande og fem idrætsgrene.

PDF-version