Nordisk Kultur i fremdrift

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 15
Format: A4
Publikationstype: Program
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2010. Den danske regerings formandskabsprogram blev offentliggjort i forbindelse med Nordisk Råds Session i Stockholm den 28. oktober 2009. Samtidig offentliggjorde Kulturministeren for sine nordiske ministerkolleger og for Nordisk Råds Kulturudvalg det danske formandskabsprogram på kulturområde.

Kulturprogrammet lægger sig tæt op ad prioriteringerne i regeringens samlede program, med overskrifterne globalisering og internationalisering, klima og kultur samt løsning af en række konkrete opgaver inden for Kulturministerrådets område - blandt andet udarbejdelse af ny handligsplan for det fællesnordiske kultursamarbejde for perioden 2010 - 2012.

Det bliver et travlt formandskabsår i 2010 på kulturområdet - en balancegang med at søge at understrege nødvendigheden af en fremadretted udvikling og samtidig værne om de basale nordiske værdier og traditioner.

PDF-version