Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 61
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I marts 2008 lancerede regeringen en handlingsplan for en styrket indsats mod piratkopiering. Som opfølgning herpå iværksatte Kulturministeriet i maj 2008 en møderække om håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet. Rapporten fra denne møderække blev den 26. juni oversendt til Folketingets Kulturudvalg. Den indeholder en faktuel beskrivelse af de tekniske og juridiske muligheder for at håndhæve ophavsretten på internettet.

Møderækken har ikke haft i opdrag at fremkomme med konkrete anbefalinger til eventuelle yderligere initiativer i relation til håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapporten har derfor udelukkende karakter af en faktuel udredning og indeholder ikke konkrete anbefalinger eller initiativer.

Hent bilag

PDF-version