Sprog til tiden

Forfatter: Sprogudvalget
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
Elektronisk ISBN: 978-87-92480-03-3
Antal sider: 10
Publikationstype: Rapportopfølgning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Regeringen lægger stor vægt på, at det danske sprog fortsat udvikles som et helt og fuldt sprog. Dansk skal fortsat være det samfunds- og kulturbærende sprog i Danmark. Regeringen vil derfor præsentere en række initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog.

PDF-version
HTML-version