Statusrapport - Fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser

Forfatter: Struktur- og samarbejdsudvalget
Årstal: 2009
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 26
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Som et led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 nedsatte kulturministeren "Struktur- og samarbejdsudvalget" med det formål at undersøge mulighederne for og komme med forslag til mulige fusioner, forpligtende samarbejder og andre faglige og administrative fællesskaber inden for Kulturministeriets videregående uddannelser.

Kulturminister Carina Christensen og partierne bag Flerårsaftalen har nu modtaget Struktur- og samarbejdsudvalgets rapport med anbefalinger til fremtidig organisering af Kulturministeriets videregående uddannelser.

Partierne bag Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 (Regeringen DF, S, SF, R og LA) har tilsluttet sig tankerne bag strukturudvalgets anbefalinger. Ordførerne ønsker nu at høre de involverede rektorers vurderinger af perspektiverne i udvalgets forslag, før de tager endelig stilling til implementeringsprocessen.

Hent rapporten (pdf)

Hent bilag (pdf)