Scenekunst i Danmark - veje til udvikling

Forfatter: Teaterudvalget
Årstal: 2010
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-136-9
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-137-6
Antal sider: 74
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Kulturministeren nedsatte i oktober 2008 et udvalg vedrørende teater og scenekunst i bred forstand – herunder skuespil, dans, musikdramatik og performance m.m.

Udvalget skal danne sig et overblik over scenekunstområdet og udpege de største udfordringer, som scenekunsten i Danmark står over for i de kommende år. Udvalget skal på den baggrund formulere en vision for scenekunstområdet som helhed og komme med bud på, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles.

PDF-version
HTML-version