styrket internationalisering af dansk kulturliv

Forfatter: Regeringen
Årstal: 2010
Udgiver: Kulturministeriet
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-138-3
Antal sider: 78
Publikationstype: Strategi
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

I forlængelse af regeringsgrundlaget VK III Mulighedernes Samfund fra november 2007 nedsatte regeringen i maj 2009 et tværministerielt embedsmandsudvalg. Udvalget fik til opgave at kortlægge Danmarks nuværende internationale kulturudveksling og fremlægge forslag til en helhedsorienteret regeringsstrategi for, hvordan det eksisterende kunststøttesystem i bred forstand kan bidrage til at styrke en internationalisering af dansk kulturliv. Udvalget bestod af repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet samt med deltagelse fra Finansministeriet.

Regeringen lægger i strategien 48 konkrete initiativer frem, som overordnet skal bidrage til at styrke kulturudvekslingen med udlandet – dvs. initiativer, der skal føre til udvikling af dansk kunst og kultur, markedsføring af Danmark, fremme af kultureksporten og styrket dialog mellem Danmark og andre landes kulturer.

PDF-version
HTML-version