Forfatter: Deloitte for Kulturministeriet
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 62
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Evalueringen, som er gennemført af Deloitte for Kulturministeriet, viser, at handlingsplanen, der trådte i kraft i 2008, har bidraget til at øge antallet, størrelsen og arrangørernes oplevede kvalitet af de internationale idrætsbegivenheder i Danmark. Evalueringen viser også, at den største effekt på Danmarks muligheder for tiltrækning af store idrætsbegivenheder kommer fra Sport Event Denmarks økonomiske støtte og faglige rådgivning samt fra Elitefacilitetsudvalgets etableringstilskud. Endelig rummer evalueringen en række anbefalinger til det videre arbejde med at trække store idrætsbegivenheder til Danmark.

PDF-version