God ledelse

Forfatter: Udvalg under Kulturministeriet
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 11
Format: A3
Publikationstype: Redegørelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Elektronisk
Introduktion: 

Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med arbejdet er at styrke den gode ledelse, så kunsten og kulturen får de bedst mulige administrative rammer at udfolde sig under i forbindelse med ”Lov om administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet”.

Denne publikation er en forkortet og bearbejdet version af udvalgets anbefalinger. Anbefalingerne er ikke en udtømmende opskrift, men et solidt
afsæt for at udøve god ledelse.

Bemærk: Denne forkortede version er kun til download, dvs. den kan ikke bestilles i trykt form.

PDF-version