Kunststøtteudvalget rapport om det statslige kunsstøttesystem

Forfatter: Kulturministeriets kunststøtteudvalg
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 987-87-91298-82-0
Antal sider: 69
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Kunststøtteudvalget har fået den opgave ”at se samlet på det statslige støttesystem til kunstarterne” og have ”fokus på den del af kunststøtten, der fordeles af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond”.

Udvalget har konstateret, at vi her i landet har et komplekst kunststøttesystem, der omfatter mange forskellige støtteordninger, institutioner, råd og udvalg, og at Statens Kunstråd og Statens Kunstfond, som udvalget skal have i fokus, kun står for ca. 20 % af den samlede statslige støtte til kunst.

Konkret anbefaler kunststøtteudvalget, at der etableres et uafhængigt ”Kunstinstitut” med egen bestyrelse på linje med Det Danske Filminstitut. Inden for dette institut nedsættes en række fagkyndige udvalg til at træffe beslutning om tildeling af støtte inden for de enkelte kunstarter.

Udvalget foreslår endvidere, at den livsvarige ydelse forhøjes til en sådan størrelse, at modtageren med rimelighed kan forventes at kunne leve af den, og at disse kunstnere derfor ikke samtidig kan søge arbejdslegater.

Udvalgets øvrige anbefalinger fremgår af rapporten.

PDF-version