Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater

Forfatter: Deloitte for Kulturministeriet
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 54
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge totalomkostningerne inden for de arbejdsområder, som Københavns Teater varetager både for Københavns Teater og for de fem teatre, som organisationens arbejdsområder omfatter: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater.

Totalomkostningerne knyttet til hvert af de administrative arbejdsom-råder analyseres og vurderes i forhold til overlap, muligt opgavebortfald og effektiviseringspotentiale ved hvert af de tre scenarier, der er omfattet af analysen og defineret af Kulturministeriet:

Bemærk: Rapporten er kun til download, dvs. publikationen kan ikke bestilles i trykt form.

PDF-version