Rapport fra udvalget om ophavsrettigheder på internettet

Forfatter: Udvalget om ophavsrettigheder på internettet
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 111
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk, Gratis
Akkvisition: Elektronisk, Gratis
Introduktion: 

Ophavsretsloven giver ophavsmænd (kunstnere, komponister, musikere, forfattere m.v.) en tidsbegrænset eneret til de værker, de skaber. Ophavsmanden har eneret til at fremstille eksemplarer af værker (fx musik og film) og til at gøre disse værker tilgængelige for offentligheden, fx ved at lægge dem ud på internettet. Når et værk gøres tilgængeligt på internettet uden ophavsmandens tilladelse – fx i form af ulovlig fildeling – sker der en krænkelse af ophavsmandens eneret. Denne type krænkelser kaldes også piratkopiering.

Af regeringsgrundlaget fra 2007 ”Mulighedernes samfund” fremgår, at piratkopiering er et stigende internationalt problem, hvorfor regeringen vil fremsætte en række forslag til øget bekæmpelse af piratkopiering. 

Der er et omfattende bilagsmateriale knyttet til rapporten - samt et engelsk resumé:

Download bilag (8 MB, PDF)

Download engelsk resumé (PDF)

Download selve rapporten nedenfor:

Rapporten er kun til download, dvs. publikationen kan ikke bestilles i trykt form.

PDF-version