Redegørelse om reglerne for børneattester

Forfatter: Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 78
Format: A4
Publikationstype: Redegørelse
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Folketinget vedtog i 2005 lov om indhentelse af børneattester m.v., som gør det obligatorisk at indhente børneattester i en række situationer.Reglerne om indhentelse af børneattester favner bredt. De dækker både kommunale nyansættelser af pædagoger i daginstitutioner, rejseselskabets ansættelse af børneguider og beskæftigelsen af den frivillige træner i den lokale fodboldklub m.v. Regeringen vil sikre, at reglerne også fremadrettet indeholder den rette balance, så vi beskytter børn og unge uden at kvæle det frivillige engagement i foreningerne m.v. i administrative byrder.

Den tidligere regering nedsatte den 15. december 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har haft til opgave at afdække, hvorledes der kan fastlægges en hensigtsmæssig grænsedragning for den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på.

Hent bilag 1

Hent bilag 2

PDF-version