Teaterundersøgelse: Turnéteater

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 28
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Teaterudvalget afgav sin rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” i april 2010. I rapporten blev det bl.a. foreslået at udskille turnédelen af folketeatret.dk samt enten at etablere et nyt turnéteater med hovedsæde i Aarhus eller at placere turnéopgaven i Københavns Teaters regi.

Eftersom det i Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” blev foreslået at ændre på strukturen for det turnerende teater i Danmark, og der på baggrund heraf er blevet ønsket et overblik over hele teaterturnévirksomheden i Danmark, har hensigten med undersøgelsen af turnéteatret været at give et samlet billede af omfang og karakter af turnévirksomheden i dag, samt at få et indblik i, hvilke barrierer der opleves for turnévirksomheden. Der fokuseres derfor ikke specielt på folketeatret.dk men derimod bredt på det samlede turnébillede, hvori også de stationære teatres turnéforestillinger indgår. Endvidere er det i undersøgelsen belyst, hvorledes aktørerne vurderer spørgsmålet, om et stort turnéteater bør være placeret i Aarhus eller København.

PDF-version