Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater

Forfatter: Arbejdsgruppe
Årstal: 2011
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 987-87-91298-82-0
Antal sider: 53
Format: A4
Publikationstype: Udredning
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Udredningen skal især belyse de rammebetingelser og grundlæggende præmisser, der må være til stede, for at museumsvæsenet fortsat kan udvikle sig optimalt i fremtiden. Derfor er udredningen først og fremmest en strukturudredning. Det primære fokus er således på anbefalinger til, hvordan den grundlæggende regulering af området kan understøtte den igangværende strukturudvikling. Herudover er der fokus på arbejdsdelingen mellem de statslige aktører på området. Endelig indgår en række generelle anbefalinger til museerne og kommunerne.

PDF-version