Danskernes Digitale Bibliotek

Forfatter: KL, Kulturstyrelsen, Kulturministeriet
Årstal: 2012
Udgiver: KL, Kulturstyrelsen, Kulturministeriet
Antal sider: 62
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Folkebibliotekerne har for alvor taget de nye medier til sig og har igennem de sidste mange år arbejdet med formidling af digitale materialer. Allerede med vedtagelsen af biblioteksloven fra 2000 fik folkebibliotekerne til opgave at arbejde med elektroniske informationsressourcer og multimedier. 

I de senere år er bibliotekerne begyndt også at arbejde med de netbaserede digitale materialer, som fx e-bøger, digital musik og elektroniske tidsskrifter. De netbaserede materialer stiller nye krav til folkebibliotekerne, hvis de fortsat skal gå foran i forhold til at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Forarbejdet til et digitalt bibliotek har allerede været i gang i flere år, og der er en masse at bygge på. Både staten og kommunerne har de sidste årtier foretaget en række investeringer bl.a. i regi af DBC (Danmarks BiblioteksCenter), og folkebibliotekerne har påbegyndt udviklingen af en fælles biblioteksløsning med TING-samarbejdet.

Rapporten indkredser udfordringer og potentialer i folkebibliotekernes arbejde med den digitale formidling som grundlag for en beslutning om en fælles fremtidig indsats på området.

Download rapporten (pdf)

Download bilag til rapporten (pdf)