Danskernes Kulturvaner 2012

Forfatter: Pluss Leadership og Epinion
Årstal: 2012
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 978-87-7960-140-6
Elektronisk ISBN: 978-87-7960-139-0
Antal sider: 384
Publikationstype: Bog
Udgivelsesform: Elektronisk, Trykt, Købes
Introduktion: 

Undersøgelsen Danskernes kulturvaner 2012 belyser befolkningens kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter.

NB: Bogen foreligger som pdf, i trykt version og som e-bog. 
Begge dele kan købes hos Schultzboghandel.dk 

Undersøgelsen er finansieret af Kulturministeriet, og er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og 2004.

Undersøgelsen er bestilt af Kulturministeriet og udført af de to konsulentfirmaer Epinion og Pluss Leadership i samarbejde. 

I undersøgelsen har deltaget cirka 4800 voksne og cirka 1500 børn og unge i alderen 7-14 år. 

Som noget nyt i 2012-undersøgelsen indgår en selvstændig dataindsamling og analyse af kulturvanerne blandt voksne nydanskere. 

I undersøgelsen har man samlet kulturområderne under tre hovedoverskrifter:

  • Kunst & Kultur (musik, teater/scenekunst, film, museer/kulturarv, biblioteker, bøger)
  • Fritid (sport/motion, andre fritidsaktiviteter, computerspil/digitale spil)
  • Medier (tv, radio, aviser, blade, internet).

Formidling af undersøgelsen
Formidlingen af undersøgelsen falder i i alt 18 dele – en bog, et metodebilag og en række omfattende tabelrapporter, der omhandler hvert af de berørte kulturområder.
Bogen foreligger som pdf, i trykt version og som e-bog.
Begge dele kan købes hos Schultzboghandel.dk

Metodebilag og tabelrapporter udgives kun elektronisk på Kulturministeriets hjemmeside
Gå til metodebilag og tabelrapporter

PDF-version