Én musikscene - mange genrer: Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2012
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 23
Format: A4
Publikationstype: Udspil
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Musikhandlingsplanen vil systematisk styrke alle led i den musikalske fødekæde – fra undervisning og talentudvikling til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på bl.a. konservatorierne. Samtidig vil planen satse på mangfoldigheden i dansk musikliv ved en række tværgående initiativer, der skal skabe frugtbare rammer om musikken og samarbejdet frem for at styrke specifikke genrer på bekostning af andre. Fokuspunkter er bl.a. kvinder i musik, musik i medierne og – sidst men ikke mindst – musikundervisningen i folkeskolen.

Musikhandlingsplanen skal ses som et første skridt i regeringens bestræbelser på at placere kunsten og kulturen centralt på scenen, når der diskuteres, hvordan Danmark skal se ud om fem, ti og tyve år – både kulturelt og økonomisk. 

PDF-version