Internationalisering ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2012
Udgiver: kulturministeriet
Antal sider: 90
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

For at få et mere samlet billede af internationaliseringen, dens udfordringer og muligheder iværksatte Kulturministeriet og Kulturministeriets Rektorer i slutningen af 2009 en kortlægning af internationaliseringen ved de videregående uddannelsesinstitutioner. Kortlægningen skulle beskrive omfanget, indholdet og karakteren af de kunstneriske og kulturelle uddannelsers internationalisering og redegøre for rammevilkår, aktiviteter, muligheder og barrierer samt for organisering, strategi og ledelse på institutionerne.

Nærværende rapport afslutter dette kortlægningsarbejde. Med sine beskrivelser, analyser og eksempler tegner rapporten et billede af internationaliseringsindsatsen på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

Internationalisering er imidlertid ikke et mål i sig selv og skal ikke ske for sin egen skyld. Internationalisering skal derimod være et understøttende element i institutionernes bestræbelse på at udvikle centrale elementer i deres virksomhed såsom højere kvalitet i uddannelse, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Læs sammendrag af rapporten (pdf)

PDF-version