Kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark

Forfatter: Deloitte, på foranledning af Kulturministeriet og ErhvervsstyrelsenKulturministeriet
Årstal: 2012
Udgiver: Deloitte
Antal sider: 106
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Erhvervssamarbejde
Introduktion: 

Den politiske aftale af 20. juni 2007 om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark udsprang af forventningen om, at de kreative erhverv indeholdt et betragteligt uudnyttet erhvervsøkonomisk potentiale for vækst, men også en erkendelse af behovet for at styrke vækstvilkårene i de forholdsvis umodne brancher inden for kultur- og oplevelseserhvervene.
Et Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) skulle blandt andet ”styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer”, mens fire oplevelseszoner inden for mode, computerspil, musik og madkultur skulle styrke vilkårene for vækst i de respektive kreative brancher, som blev anset for at have særligt potentiale for vækst.

I den politiske aftale besluttedes desuden, at der skulle gennemføres en evaluering af aftalens initiativer. Deloitte har på foranledning af Erhvervsstyrelsen og Kulturministeriet gennemført evalueringen i perioden fra ultimo februar og afsluttet primo juni 2012. Evalueringen er gennemført i samarbejde med lektor Trine Bille, ph.d.Med udløbet af den politiske aftale om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark ophører den statslige finansiering af CKO, de fire oplevelseszoner – hvor af Modezonen allerede er ophørt – og dermed den særlige indsats overfor vækst i kreative erhverv.


Det er Deloittes vurdering og anbefaling, at der – som supplement til og i tæt samspil med det almindelige erhvervsstøttesystem forankret i de regionale væksthuse – fortsat er grundlag for en statsligt koordineret og finansieret indsats for målrettet at fremme vækst og vækstvilkår i de kreative erhverv.
Det er videre vores anbefaling, at en fremtidig indsats hviler på to elementer: etableringen af en ny projektpulje og en videreførelse af de ekspertfunktio-ner, som indtil udgangen af 2012 varetages af CKO.

PDF-version