Sammenhæng, synergi og samarbejde

Forfatter: Det internationale Kulturpanel
Årstal: 2013
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 144
Format: A4
Publikationstype: Handlingsplan
Udgivelsesform: Publikation, Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

Med den nye handlingsplan kommer den internationale kulturudveksling til at fokusere på temaerne: bæredygtighed, børn og unge samt dialog, demokrati og deltagelse. Fokus vil geografisk være på BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og Mellemøsten. Ud over at være spændende nye kulturmarkeder er disse områder også vigtige inspirationskilder for dansk kunst- og kulturliv med rige muligheder for øget interkulturel dialog og kulturudveksling.

Handlingsplanen for kulturudveksling med udlandet er udarbejdet af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i tæt samarbejde med Det Internationale Kulturpanel. Dette panel samler en række fremtrædende kulturinstitutioner, som alle har et internationalt perspektiv i deres arbejde.

PDF-version