Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet

Forfatter: Udvalget vedr. Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet
Årstal: 2013
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: -
Elektronisk ISBN: -
Antal sider: 79
Format: A4
Publikationstype: Udredning
Udgivelsesform: Publikation, Gratis, Elektronisk
Akkvisition: Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

Som opfølgning på flerårsaftalen for de videregående kunstneriske uddannelser 2011-2014 blev der i 2012 nedsat et udvalg under ledelse af Kulturministeriet. Udvalget skulle udarbejde konkrete forslag og anbefalinger til indholdet og organiseringen af det samlede uddannelsesudbud på det statslige og statsligt støttede scenekunstneriske uddannelsesområde.

I udredningen fremlægger udvalget sine overvejelser over, hvordan der kan sikres udviklingsorienterede og bæredygtige fag- og uddannelsesmiljøer, som uddanner til højeste kunstneriske niveau og udruster de færdiguddannede med en bred palet af professionelle kompetencer.

PDF-version