Forfatter: Værdikommissionen
Årstal: 2013
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 77
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Publikation, Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

Hvilke værdier er vigtige for danskernes liv?

Sådan lød det overordnede spørgsmål, som Værdikommissionen fik i opdrag af Venstre, Konservative, Dansk Folkepart og Kristendemokraterne i forbindelse med finanslovaftalen for 2011. Kommissionen skulle i 2011 og 2012 bidrage til en åben og bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund inden for de fire temaer:

  • Familien med særlig vægt på børns opvækst og opdragelse
  • De nære fællesskaber i lokalsamfundet
  • Den moderne livsstils påvirkning af vores liv
  • Den enkeltes frihed og det personlige ansvar

Værdikommissionen påbegyndte arbejdet med denne rapport i 2011. Samtidig afholdt kommissionens medlemmer en række debatmøder rundt i landet og igangsatte debatten på kommissionens hjemmeside.

I januar 2012 besluttede S-SF-RV regeringen at afvikle Værdikommissionen. Den sammenfattende rapports første analytiske og teoretiske dele er efterfølgende blevet bearbejdet og færdiggjort med henblik offentliggørelse i denne publikation.

Udgives kun elektronisk til download og evt. print

PDF-version