Arkitekturpolitik - Mennesker i centrum

Forfatter: Regeringen
Årstal: 2014
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 60
Format: A4
Publikationstype: Strategi
Udgivelsesform: Publikation, Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

Den nye arkitekturpolitik sætter fokus på tidlig involvering af borgerne, når der sker ændringer i deres lokalområde, lavere ressourceforbrug og renovering og vedligeholdelse af bygningerne i landdistrikterne. Målet er at skabe bygninger, byrum og byer, som det er rart for danskerne at leve i og med.

Arkitekturpolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem Kulturministeriet, Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Undervisningsministeriet, Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Sundhedsministeriet.

Hent Arkitekturpolitik - Mennesker i Centrum (pdf)

Get the policy in english, 62 p. (pdf)