Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2014
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 20
Format: A4
Publikationstype: Strategi
Udgivelsesform: Publikation, Gratis, Elektronisk
Akkvisition: Elektronisk
Introduktion: 

Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturministeriets børne- og ungestrategier rettet mod henholdsvis små børn, skolebørn og unge.

Denne strategis formål er derfor at understøtte, at kulturlivet bliver omfattet af den åbne skoles ambition om samarbejde mellem skolen og det omgivende samfund. 

Get the strategy in English 

PDF-version