Strategi for små børns møde med kunst og kultur

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2014
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 20
Format: A4
Publikationstype: Strategi
Akkvisition: Elektronisk
Introduktion: 

Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturministeriets børne- og ungestrategier rettet mod henholdsvis små børn, skolebørn og unge. 

Selv helt små børn har stort udbytte af kunst og kultur i deres hverdag, når form og indhold er tilpasset deres alder og formåen. Alligevel har der indtil videre kun været meget begrænset opmærksomhed på, hvordan små børn kan have glæde af kunst og kultur, og hvordan det bedst indtænkes i deres dagligdag. Den manglende opmærksomhed vil denne strategi gøre op med ved at sætte fokus på små børn som selvstændig gruppe og sikre, at vi bliver klogere på, hvad der virker for de små børn – og hvad de får ud af det.

Get the strategy in English 

PDF-version