Strategi for unges møde med kunst og kultur

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2014
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 20
Format: A4
Publikationstype: Strategi
Udgivelsesform: Gratis, Elektronisk
Akkvisition: Elektronisk
Introduktion: 

Alle børn og unge, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds børne- og ungestrategier rettet mod henholdsvis små børn, skolebørn og unge.

Denne strategi tager udgangspunkt i det præmis, at unge adskiller sig fra børn og skal adresseres selvstændigt. Strategien favner unges trang til selv at udtænke og organisere aktiviteter og understøtter rammerne for denne selvorganisering. Aktiv involvering i alle faser af kunst og kultur er et andet fokus for strategien. Endelig vil der blive taget højde for alle grupper af unge i strategien - også dem, der ikke selv opsøger kunst og kultur. 

 

Get the strategy in English 

PDF-version