Udredning af idrættens økonomi og struktur samt bilag

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2014
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 63
Format: A4
Publikationstype: Udredning
Udgivelsesform: Elektronisk, Gratis
Introduktion: 

Udredningen af idrættens økonomi og struktur blev igangsat i efteråret 2012.

Analysedelen består af flere delopgaver. KPMG med underleverandørerne Pluss Leadership og Epinion har udarbejdet tre delopgaver af analysen, mens Idrættens Analyseinstitut og Kulturministeriet har udarbejdet hver en del af analysen.

Scenariedelen er udarbejdet af Kulturministeriet med input fra aktørerne på idrætsområdet. Baggrunden for udarbejdelsen af scenarierne er for det første de anbefalinger og forbedringspotentialer for idrættens økonomi og struktur, som KPMG har peget på i sin analyse, og for det andet input fra relevante aktører på idrætsområdet. Scenarierne afspejler de forskellige ønsker og holdninger der er til den fremtidige struktur og økonomi for idrætten i Danmark. 

Hent udredning - analyse (pdf)

Hent bilag - analyse (pdf)

Hent udredning - scenarier (pdf)

Hent bilag -scenarier (pdf)