Scenekunstdialog - visionspapir for udviklingen af scenekunsten i Danmark

Forfatter: "Dialogkredsen"
Årstal: 2015
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 26
Publikationstype: Visionspapir
Udgivelsesform: Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

Scenekunstdialogen og arbejdet med visionspapiret bygger på Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – Veje til udvikling”, og efterfølgende en konference og fem dialogmøder.

Visionspapiret er udarbejdet i fællesskab af en kreds af personer, som tilsammen repræsenterer hele det danske scenekunstlandskab – benævnt som ”dialogkredsen” - og kulturministeren. Visionspapiret er således et fælles papir. Visioner, mål og tiltag retter sig både mod scenekunstmiljøet og mod Kulturministeriet.

PDF-version