Aftagerpaneler

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2016
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 5
Format: A4
Publikationstype: Vejledning
Udgivelsesform: Publikation, Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

 

Aftagerpanelerne skal danne bro mellem den enkelte uddannelsesinstitution og det omgivende samfund, kunst- og kulturlivet og arbejdsmarkedet.

Aftagerpanelernes overordnede opgave er at rådgive rektor om uddannelser-nes kvalitet og relevans og bidrage til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser. Der er mange måder at tilrettelægge denne rådgivning og dialog på, alt efter hvilken institution, hvilken uddannelse og hvilke brancher det drejer sig om. Institutionerne skal herudover også arbejde med at sikre, at rådgivningen fra aftagerpanelerne spiller sammen med andre tiltag om dialog med aftagere og arbejdsmarked.?

PDF-version