National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016

Forfatter: Wilke
Årstal: 2016
Udgiver: Slots- og Kulturstyrelsen
Antal sider: 86
Publikationstype: Rapport
Introduktion: 

Den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet i 2016 har til formål at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation.

Den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 er baseret på 53.405 besvarelser fra danskerne (16 år +). Med så stort et antal besvarelser er undersøgelsen Danmarks hidtil største og bredeste undersøgelse på folkebiblioteksområdet. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 2011 og 2013, men dog med deltagelse fra langt færre kommuner og dermed færre besvarelser.

I 78 kommuner er der opnået flere end 100 besvarelser. Disse kommuner vil få udleveret en kommunerapport , hvor resultaterne for kommunens biblioteker samlet vil være præsenteret. Kommunerne har yderligere elektronisk adgang til det indsamlede data i it-programmet Tableau. Her er det muligt at dykke yderligere ned i data. Adgangen sendes til de enkelte kommuner sammen med kommunerapporten.

PDF-version