Forfatter: Public Service-udvalget
Årstal: 2016
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 118
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Publikation
Introduktion: 

Som opfølgning på Medieaftalen for 2015-2018, indgået den 26. juni 2014 af den forhenværende regering og samtlige daværende partier i Folketinget, nedsatte daværende kulturminister Marianne Jelved i december 2014 Public serviceudvalget.

Udvalget har haft til opgave at udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år. Udvalget er i den forbindelse blevet bedt om at opstille scenarier for, hvad dansk public service kan/bør være i fremtidens samfund og individualiserede og fragmenterede medieverden, men ikke om at komme med indstillinger. Udvalget er desuden blevet bedt om at overveje, hvilke rammebetingelser der bør være for public service i det nye medielandskab, så de danske public service-medier kan nå et bredt udsnit af danskerne – herunder børn og unge – med public service-tilbud på de platforme, danskerne anvender. Udvalget er herudover blevet bedt om at analysere samspillet mellem public service-medier og private medier med henblik på disse mediers samlede bidrag til samfundets oplysning, udvikling og sammenhængskraft, herunder at belyse muligheder for et tættere samarbejde mellem de private publicister og public service-medierne.