Forfatter: Henrik Sveidahl
Årstal: 2017
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 111
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Publikation
Introduktion: 

Med den foreliggende rapport præsenterer Henrik Sveidahl sine overvejelser over, hvordan Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser som samlet område mest hensigtsmæssigt kan organiseres for at gå fremtiden i møde på et bæredygtigt grundlag og med mulighed for at skabe resultater på højt internationalt niveau.

PDF-version