Forfatter: Det Internationale Kulturpanel
Årstal: 2017
Udgiver: Det Internationale Kulturpanel
Antal sider: 14
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Elektronisk
Introduktion: 

Formålet med Det Internationale Kulturpanel er først og fremmest at bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur. Kultur trives ikke i et vakuum, men udvikles og trives i vekselvirkning med udenlandske påvirkninger og verdenen omkring os. Det er igennem mødet med andre kulturer, at dansk kunst og kultur sikres den inspiration, som bidrager til en levende og dynamisk dansk kunst- og kulturscene. 

Derudover spiller kulturudvekslingen med udlandet en væsentlig rolle i forhold til at fremme eksporten af kulturprodukter, udbrede fortællingerne om Danmark som land og som turistdestination – herunder markedsføre

kulturturismeprodukter – og som talerør for den interkulturelle dialog med andre lande. Kulturudveksling som kilde til dialog spiller en særlig vigtig rolle i lande, hvor den politiske situation er tilspidset, og hvor kulturen kan fungere som afsæt for samarbejde på tværs og på trods af politiske uenigheder. Det gælder f.eks. i Rusland og Tyrkiet. 

PDF-version