Evaluering af breddeidrætsinitiativet - rapporten

Forfatter: TSE Consulting i samarbejde med Lotte Grünbaum Consulting
Årstal: 2017
Udgiver: Kulturministeriet og Nordea-fonden
Antal sider: 57
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Publikation
Introduktion: 

Denne delrapport 1 indeholder en sammenfatning af evalueringen af det treårige breddeidrætsinitiativ Idræt for Alle - IFA og en undersøgelse af langtidseffekterne for breddeidrætsinitiativet - BRIK, der blev gennemført fra 2010 – 2011.

Evalueringen består også af en delrapport 2, der indeholder evalueringens centrale datamateriale, nemlig resultatet af 14 individuelle projektevalueringer formidlet som casestudier.

Her kan du hente og læse delrapport 2

PDF-version