Forfatter: Blankmedieudvalget
Årstal: 2017
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 47
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Publikation
Introduktion: 

Kulturminister Mette Bock nedsatte i marts 2017 Blankmedieudvalget, som fik til opgave at komme med anbefalinger til kulturministeren om hvilke lagringsmedier, der bør være omfattet af en ny blankmedieordning, og hvilken kompensation rettighedshaverne i den forbindelse bør modtage. Dette skete med henblik på en modernisering af blankmedieordningen, blandt andet for at sikre at ordningen er i overensstemmelse med EU-retten. Blankmedieudvalget har ikke haft til opgave at komme med anbefalinger til modeller for, hvordan blankmedievederlaget konkret skal opkræves og fordeles til rettighedshaverne.

PDF-version