(kopi 1)

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2017
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 122
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Publikation
Introduktion: 

I marts 2017 nedsatte kulturminister Mette Bock et ekspertudvalg under ledelse af formand, professor, dr. jur. Thomas Riis, der skulle undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion og overveje løsningsmodeller, som kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion.

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 havde besluttet at nedsætte udvalget. Den 7. december 2017 præsenterede udvalget resultaterne af deres arbejde med særligt fokus på digitale lyd- og billedprogrammer, dvs. tv-indhold og film - i rapporten benævnt audiovisuelt indhold.

Afrapporteringen består af tre dele: En rapport, et idékatalog og bilag.

PDF-version