Visioner for fremtidens museer

Forfatter: Arbejdsgruppen om international idrætspolitik
Årstal: 2018
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 65
Format: A4
Publikationstype: PDF
Udgivelsesform: Publikation
Introduktion: 

Et af de største aktuelle idrætspolitiske temaer er idrættens integritet, herunder hvordan idrættens integritet kan understøttes, fremmes og beskyttes. Idrættens integritet bliver løbende taget op såvel i medierne som i Folketinget, mellemstatslige organisationer samt nationale og internationale civilsamfundsorganisationer.

På den baggrund har kulturministeren besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om international idrætspolitik.

PDF-version