Den danske madkultur

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 1997
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-87361-47-7
Antal sider: 64
Format: A4
Publikationstype: Rapport
Introduktion: 

Rapporten `Den danske madkultur' er resultatet af et stykke udredningsarbejde, som Kulturministeriet pålagde den såkaldte `Madkulturelle brainstormsgruppe', der blev nedsat den 6. februar 1996.

Hvad er dansk madkultur? Hvad består den af, hvad er det særlige ved den, og hvordan udvikler den sig?
Den stadigt mere intense offentlige debat kan virke uoverskuelig og forvirrende. `Madkultur' kan være mange forskellige ting: ernæring, forbrugeradfærd, spisevaner, gastronomi, hverdagsmad, traditioner m.m. Debatten afspejler med andre ord mange samfundsforhold og fortjener derfor også en plads på den politiske dagsorden.

I et forsøg på at tegne et tydeligere billede satte kulturministeren sammen med landbrugsministeren madkulturen på dagsordenen ved konferencen `Den danske madkultur' på Louisiana den 3. november 1995. I forlængelse af denne konference nedsatte Kulturministeriet en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at foretage den videre ideudvikling med henblik på udformningen af en madkulturpolitik.

PDF-version