Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt dansens hus