Rapport - anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Forfatter: Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik
Årstal: 2015
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 99
Publikationstype: Rapport
Udgivelsesform: Gratis, Elektronisk
Introduktion: 

Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik blev nedsat af kulturministeren i oktober 2012.

Kommissoriet beskriver udvalgets opgave således:

Udvalget skal kortlægge indtægtsmulighederne fra den nuværende biblioteksafgiftsordning for forfattere af hhv. fysiske bøger og e-bøger/e-lydbøger, hvor kun trykte bøger er omfattede, mens indtægterne for e-bøger/e-lydbøger er baseret på aftaler mellem forfattere og forlag. Udvalget skal endvidere vurdere de fremtidige økonomiske konsekvenser for forfatternes indtjening fra biblioteksafgiften ved en fortsættelse af den nuværende ordning set i lyset af udviklingen i udlånet af e-bøger/e-lydbøger på folkebibliotekerne.

PDF-version