Talent forpligter - Musikhandlingsplan 2015-18

Forfatter: Kulturministeriet
Årstal: 2015
Udgiver: Kulturministeriet
Antal sider: 12
Format: A4
Publikationstype: Handlingsplan
Udgivelsesform: Gratis, Elektronisk, Publikation
Introduktion: 

Musikområdet er i dag privilegeret med gode rammer for en fokuseret talentudviklingsindsats i form af musikskoler og musikalske grundkurser. Men også inden for den musikalske fødekæde er der behov for udvikling og nytænkning.

Der er ingen modsætning mellem at have fokus på bredde og fokus på elite. De to hensyn er lige vigtige og understøtter hinanden – for uden bredde er der heller ikke nogen talentmasse. Afgørende for både bredde og elite er at sikre en stærk fødekæde, sådan at flere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske evner og talent. Det er derfor vigtigt, at børn og unge fra en tidlig alder får mulighed for at stifte bekendtskab med de kunstneriske områder og fag – også som færdighedsudøvende fag.

Musikhandlingsplanen har fire indsatsområder:

1. Talentudvikling

2. Børn og unges møde med musikken

3. Spillesteder og transportstøtte

4. Skabende kunst – komponister og kunstnerisk udvikling

PDF-version