billedkunst

Her kan du læse om muligheder for støtte til billedkunst på Kulturministeriets område

Statens Kunstfond 

Statens Kunstfond har til formål at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Fonden yder støtte til billedkunst, litteratur, musik og teater, samt til tværgående kunstprojekter. På billedkunstområdet findes to udvalg: Legatudvalget for Billedkunst og Projektstøtteudvalget for Billedkunst. 

Se mere på Statens Kunstfonds hjemmeside