EU og internationale formål

Her kan du læse om muligheder for støtte til internationale formål og EU projekter på Kulturministeriets område.

Internationale formål

DanishArts.dk – portal for international kulturudveksling

Statens Kunstfonds engelske website informerer om kunststøtte til international kulturudveksling. Flere af puljerne kan søges af danske kunstnere og institutioner.

Se mere på www.danisharts.dk

EU

Creative Europe Desk - Danmark

Creative Europe Desk Danmark er oprettet af Kulturministeriet med det formål at:

  • informere om EU's Kulturprogram og andre EU-initiativer 
  • vejlede ansøgere til Kulturprogrammet 
  • formidle kontakter mellem danske og udenlandske kulturaktører 
  • informere om internationale kulturstøtteordninger

Læs mere om Creative Europe Desk Danmark på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeide