film

Her kan du læse om muligheder for støtte til filmprojekter på Kulturministeriets område.

Det Danske Filminstitut

Formålet med Det Danske Filminstituts arbejde er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark. Instituttets opgaver er at yde økonomisk støtte til produktion af danske spillefilm og kort- og dokumentarfilm, at udbrede kendskabet til både danske og udenlandske film i udlandet, at sikre bevarelsen af film, at sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film, og gennem drift af værksteder at fremme eksperimenterende filmkunst og talentudvikling.

Læs mere på Filminstituttets hjemmeside

Creative Europe Desk Danmark

Creative Europe Desk Danmark er et videnscenter, som har til formål at give professionelle film-, tv- og multimediefolk oplysninger om EU's audiovisuelle politik og i særdeleshed om støttemulighederne under Creative Europe Desk Danmark, således at de kan få det størst mulige udbytte af de forskellige støtteordninger.

Læs mere om Creative Europe Desk Danmark