Støtte til forskning

Støtte til forskning via Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Kulturministeriets Forskningsudvalg har til formål at støtte forskningen på Kulturministeriets område. I den forbindelse er det en væsentlig opgave at uddele Kulturministeriets Forskningspulje, som er finansieret via det kulturelle udlodningsaktstykke og udgør ca. 11 mio. kr.

Forskningspuljen skal anvendes til at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet, og midlerne fordeles med hhv. ca. 6 og 5 mio. kr. til hver. Derudover har Kulturministeriets Forskningsudvalg siden 2014 også uddelt midler til de statsanerkendte museer.

Størstedelen af de forskningsmidler, som tidligere har skullet søges hos Slots- og Kulturstyrelsen, skal nu søges hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Disse midler udgør ca. 8 mio. kr. og er finansieret via finansloven.

Der kan søges om støtte inden for 4 kategorier:

  • Forskningsprojekter
  • Samfinansiering af ph.d.-stipendier
  • Projektmodning
  • Gæsteprofessorordning

Nærmere oplysninger om støtte til forskning kan fås hos Slots- og Kulturstyrelsen

Museer kan også søge om styrkelse af forskerkompetencer hos Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere om støtte til forskervurderinger af videnskabelige medarbejdere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om støtte til opkvalificerende projekter/forløb på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside