Kulturelle udlodningsmidler

De kulturelle udlodningsmidler (tidl. tips- og lottomidler eller blot tipsmidler) uddeles til en lang række forskellige formål.

En del af de kulturelle udlodningsmidler bliver administreret og fordelt via Slots- & Kulturstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden. En del af midler ydes til på forhånd fastlagte, konkrete formål og kan ikke søges af andre.

Se de seneste års tipsaktstykker for kulturelle formål.

Eksempler på nogle af de områder, der er afsat puljer til er:

 • Kulturpulje til hele landet
 • Idræt
 • Dansk kultur i internationalt perspektiv.
 • Teater
 • Litteratur
 • Musik
 • Kultur for børn
 • Biblioteker
 • Litteratur
 • Puljerne Alment kulturelle tidsskrifter
 • Digitalisering og formidling.

På Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvert område, og om hvordan midlerne administreres og uddeles. 

Se oversigt over alle tilskudsordningerne på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Lokale- og Anlægsfonden

Udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området.

Der stilles til ansøgeren krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet.

Læs mere på fondens hjemmeside